Doktor-Reiki
  Ra-Sheba Reiki
 

"RA~SHEEBA" NEDİR?

İnsanlar "RA~SHEEBA" enerjisinin ne olduğunu, nereden geldiğini ve ne işe yaradığını bilmek istiyorlar. Bu sorulara bu erken aşamada bildiklerimle cevap vermeye çalışacağım.

RA~SHEEBA, Everensel Yaşam Enerjisi' nin çok kuvvetli bir bölümüdür.

İnsanlığın toplam titreşimi, istenen titreşim seviyesine ulaştı, ve bilgi ve enerji girdapları süzülmeye başlandı. Bu seviyeye son olarak Mısır'da, 'Gözetleyiciler'in titreşimi en sonunda bu seviyeye ulaştığında erişilmişti. Esas oyuncular hazırdı ve insanlara bunu aktaracak olan Pharaoh'tu. Pharaoh öldükten sonra hepsi kayboldu.

Şimdi bu esas oyuncular tekrar 'oyun tahtasında',bu enerjiye sahip çıkmak için yerlerini aldılar. Bu sefer birçokları tarafından sahip çıkılacak ve yükseliş statüsünde çok değerli bir katkısı olacak. Bu sefer, suistimal edilmeyecek! Edilemez, çünkü bunu tek bir grup ya da kişi elinde tutmayacak. Birçok kişi sahip çıktığında ve bütünlük gösterdiğinde, daha once hiç olmadığı kadar büyük bir enerji akmaya başlayacak. Bu 'RA' enerjisinin 'SHEEBA' enerjisi ile ilk defa birleşmesidir.

"SHEEBA" 'SEVGİ nin cinsel, yaratıcı, neşeli ifadesi, ve kaynağa direkt bağlı olan Evrensel Şifa Enerjisinin 'dişi' kısmıdır.

"RA" ' Kaynağı, Büyük Merkezi Güneş'tir.

'Sheeba', "Ra" ya giden yolu gösterir. Sadece Sheeba aracılığıyla 'Ra'ya erişebilir ve Yuva' ya giden doğru yolu bulabiliriz.

RA~SHEEBA şifası doğrudan Çakralar üzerinde çalışır. DNA'mızı ve elektromanyetik alanımızı değişime uğratır. Bu şekilde bize SEVGİ'yi öğretir ve onunla bağlantımızı kurar. Sevgi her seviyede ilerlememize yardımcı olan şeydir. Enerjiye sahip çıkmalı ve titreşimin bizi değiştirmesine izin vermeliyiz. Işığa sahip çıkın. Işığımızı herkese gösterelim ve Işığı kimlerin farkettiğini görelim.

İnisiyasyon neler yapar?

Titreşiminizi değiştirir, ruh renklerinizi değiştirir ve sevginin benliğinizin içinden akması için yolu açar.

RA~SHEEBA' ya uyumlanmaya hazır olduğumuzu nasıl bileceğiz?

Titreşimin rezonansını hissedeceksiniz. Şu anda kontratında tekrar 'Gözletleyici'olmayı seçenler ve Ra enerjisine sahip çıkanlar inisiyedir.

RA~SHEEBA'nın NÜMEROLOJİSİ

R=9, A=1: Toplam=10 S=1, H=8, E=5, E=5, B=2, A=1: Toplam -= 22

RA=10 ve SHEEBA=22 toplamları 32'dir. Bu toplam Kader Yolunun Sayısı'dır.

RA = 1 'daki ünlülerin ve SHEEBA = 11 'deki ünlülerin toplamı 12 eder ve buda 3'e indirgenir. Bu, Ruhun Sayısıdır.

RA =9' daki ünsüzlerin ve SHEEBA=11' daki ünsüzlerin toplamı 20 eder ve bu da 2 ye indirgenir. Bu, Görünen Kişilik Sayısıdır.

Doğum tarihinin toplamı Yaşam Yolunun sayısıdır.

Aşağıda açıklanan geçici titreşim bir alt çevrim titreşimidir. Ruh, Görünen Kişilik ve Kader Yolu sayıları ise yaşam boyu çevrimin titreşimleridir. Bu an titreşimlerin içinde, bir kaç ay ya da yıl sürebilecek olan minör ya da alt çevrimler vardır. Tüm titreşimin tanımlanmasında rolleri olduğu için bunları da kapsama aldım.

RUH SAYISI

Ruh Sayısı '12/3' tür ve bu, yüksek tinsel titreşimi belirtir, Tanrı/Tanrıçayla olan Ruhsal İlişkinin özünün farkında olunması ve diğerlerini desteklemek için büyük bir istek duyulmasıdır. '12/3' ayrıca, daha yüksek bir düzenin zevklerine erişme, yani gerçek Ben'in doğmasına izin verme arzusudur.

Geçici bir titreşim olarak da, BEKLEME DÖNEMİ, BAKIŞ AÇISININ, TALİHSİZLİĞİN ve BOYUN EĞMENİN DEĞİŞMESİ' dir.

TAROT

Tarot sembolizmi Asılı Adam dır. Anahtar kelime ters çevrildiğinde vahayı, deniz ya da suyu ve aynı zamanda ilahi gücün ilk suyunu temsil eder. Bu kart, olayların her zaman göründükleri gibi olmadığına işaret eder. (Yuvaya Yolculuk'ta bu sık sık belirtilmektedir.) Gerçek anlayış için yüzeyin derinlerine bakmayı, ve sayı ve farkındalık hakimiyeti mükemmel olan bir kişiyi temsil eder. Bu kişi dünyanın sorunlarını görür ve bunun dünyayı başaşağı gördükleri için olduğunu bilir ama yine de onlar ona bakar ve deli olanın o olduğunu düşünürler.

ASTROLOJİK OLARAK

Astrolojik açıdan, '3' ü yöneten Jüpiter' dir. Sagittarius ve dokuzuncu ev, yüksek eğitim ve derin felsefe ile açılmayı ve bu zihinsel açılımın amacının yaşamın soyut sırlarına haiz bir aydınlanma olduğunu temsil eder.

GÖRÜNEN KİŞİLİK

Görününen kişiliğin sayısı olan '20/2' anlayışı, adaptasyonu ve yenilenmeyi temsil eder. Bu çevrimsel süreç uyanmış insan kişiliğini yaratır çünkü yargı süreci ile farkındalık an' ı aynı şeydir.

Geçici titreşim olarak, bu ' DÖNÜM NOKTALARI, KARARLAR, FARKINDALIK, ADAPTASYON ve YENİDEN YAPILANMA' dır.

Bu bir gelişim sürecidir. Gelecek gerçekleri şimdi germinate olmaktadır. Değişim ihtiyacına karşına direnç göstermemelidir.

TAROT

Tarot kartı Yargıya Varmaktır ve kilit semboller diş, yılanın zehirli dişi ve yılandır. (!!!). Ve eski usta bir yılan olarak anılmıştır ve sessizliği çağırmak için bu kilit harfi kullanırız... Shhhhh. Bu bilgenin sessizliğini belirtir. 'Yılanlar gibi bilge olunuz' (Matta 10:16). Sessiz bilgelik dış dünyanın şekillerini yıkar ve nesnelerin gerçek doğasını ortaya çıkarır, böylece ruhsal özlerinin anlayabilirsiniz. Kobra, Mısır ve Hindistan' ın kutsal sembolüydü. Zehiri tüm hücrelere anında yayılır. Yılanın dişi zehri barındırır. Buradaki benzetmenin anlamı, bilgelik yanlış olan herşeyi anında yiyip bitiren bir asit gibi olabilir şeklindedir. Bu nedenle bu kart için kilit kelime gerçekleştirme'dir.

ASTROLOJİK OLARAK Astrolojik açıdan Vulcan' ın etkisi altındadır. Ruhsal şeylerin gerçekleşmesini idrak ettiğimizde kişisel farkındalığımız evrensel farkındalıkla birleşmeye hazırdır. Ancak o zaman Tanrı/Tanrıça ile bir'liğimizi ve tüm insanlıkla olan bütünlüğümüzü farkedebiliriz. Farkındalığın bu seviyesi, kendimizi Tek Gerçelikle tanıladığımız için, çoğu insanınkinden farklı bir tutum sergilediğimiz gerçek dünyayı zihinsellikle kavramamızla başlar. Bilinçaltımızda gerçek niyet baskındır. Bu, bir Usta Zanaatkar' ın sayısıdır.'20' sayısında , Tanrı/Tanrıça gücü olan '0' Vulcan aracığıyla çalışır, '2'ise fiziki dünyada ruh ve madde şeklinde ayrı olarak görünenin birliğini getirir.

KADER YOLU Kader Yolu' nun sayısı '32' dir. Bu yapılması ve açıkça belirtilmesi gerekendir. '32/5' insanları ve ulusları yöneten sihirli bir sayıdır. Koruma sağlar ve Amerika, İsa, şan, güç ve daire gibi kelimelerin rezonansı bununla uyumludur. (Ek not : Belki de bu yüzden 'güce aç' olanların sembolü 5-köşeli pentagramdır.) Bu sayının etkisi altında olanlara 'Işığın Habercisi' denir, bilgiye haizdirler ve görevleri bunu ileriye taşımaktır. Görev ve sorumluluk duyguları gelişmiştir ve haklar uğruna savaşan birer savaşçıdırlar. Bu sayı muazzam bir kişisel güce ve adaletin yerine getirmesini görme arzusuna işaret eder.

Geçici titreşim olarak' İYİ HABERLER, ESPRİ ANLAYIŞI, ÖDÜLLER, ŞAN.

TAROT

Tarot kartı Değnek Altılısı' dır. Bir zaferin tipik resmidir. İçsel anlamı, hayvan doğası üzerinde ustalığa sahip olmak ve kontrollü ruhsal enerjidir.

ASTROLOJİK OLARAK

Astrolojik olarak, Zodyak' ın talihidir, gelişmeye genişlemeye çok açıktır. Bir Güneş yılındaki doruk noktası gibi. Kozmik rehberlik alma yolu olarak niteleyebileceğiniz seviyeye varacak kadar renkli rüyalar tecrübe edebilirsiniz. (Gezgin sembolünü kullanarak.)

Yukarıdakilere ek olarak, RA' nın olma titreşimi, başlangıçların sayısı olan '1'dir. RA ' nın Görünen Kişilik sayısı ise tamamlanmanın sayısı olan '9' dur. Ancak o zaman, EGO' nun kotrolünü (Görünen Kişiliğimizi) dışarıda bırakarak çevrimi tamamlarız , ve Ruh'umuzun bizi yönlendirmesi çevirimine başlarız. Bu iki sayıın toplamı

'10'dur. '10'kontrol ve ustalık sayısıdır. Tam erişkinlik ve gerçekleştirme, üst bilinç ile uyumlanma ile mümkündür.

'SHEEBA'nın RUH TİTREŞİMİ

SHEEBA' nın Ruh Tireşimi '11'dir. Görünen Kişilik sayısı da '11'dir. Bu dış ve iç dünyalar arasındaki dengeyi temsil eder. Yansıtma ve simetrinin sayısı olan '2' nin titreşimini vurgulayan '11' sayısı ise, belirgin sezgisel yeteklerin ve Master'ların sayısıdır. İki sayının toplamı ayrıca bilgeliğin ve pratik çalışmanın master sayısı olan '22' dir. '22'durağanlığın ve sağlamlığın sayısı olan '4' e indirgenebilir, yeryüzü üzerindeki iki dünya 'insan ve ruh dünyaları- arasında gerçek anlamıyla yürümemize izin verir.

'22' ayrıca tamamlanma, doluluk ve çevrimsellik için kullanılan eski bir sayısal değerdir.

RA-SHEEBA SEMBOLLERİ

TAROT

Tarot Kartı Ahmak' tır ve bekleyen haliyle kendi Tanrı/Tanrıçasını temsil eder.

"Son yıllarda Usui reiki şifa sisteminden sonra yeni Reiki sistemleri keşfedildi. Kundalini Reiki de bunlardan bir tanesi. Keşfedilen enerji çalışmalarının isimleri farklı olsada ( kundalini reiki-seichim reiki-karuna reiki...vs.) aslında kaynak tek. Sadece akıtma yolları farklı ve tüm sistemlerin ulaştığı nokta aynı: şifa vermek. Genel olarak bu reiki sistemlerinin temeli Usui reikiye dayanıyor.

Kundalini kuyruk sokumunda hareketsiz bulunan çöreklenmiş uyuyan bir yılanla simgelenen gücün adıdır.Birçok yoga tekniğinin amacı bu yılanı uyandırmak,çakra merkezlerinden ve şuşumna kanalından geçip en yüksek çakra ile birleşmesini sağlamaktır.Kundaliniyi uyandırmak için birçok yoga tekniğinde yapılan hareketler çok serttir ve mutlaka deneyimli bir öğretmenle yapılması gerekir.Kundalini reiki de ise kundalini yavaşça ve emin bir şekilde uyandırılmaya çalışılır.Yerküre enerjisinin bedene girişi kolaylaştırılır.

Kundalini Reiki Danimarkalı ünlü bir meditasyon masterı olan Ole Gabrielsen tarafından keşfedilmiştir.Mr.Ole Gabrielsen'in Mr.Koot Hoomi ile yapmış olduğu ruhani bilgi alışverişleri sonucunda Kundalini Reiki ortaya çıkmıştır.Yanlış kundalini uyanışına uğramış kişiler bu güçlü ve şifa verici enerji ile şifa bulabilir.

Kundalini Reiki eğitimi 3 aşamalı bir eğitimdir.Her aşamada inisiasyon mevcuttur.Kundalini Reiki 1 aşamasında şifa teknikleri ve etkili uzaktan şifa verme öğretilir.Bu aşamada kişi kendisine ve çevresine kundalini Reiki enerjisi ile şifa vermeyi öğrenir.İnisiasyonda kök çakra haricindeki tüm çakralarda blokajlar çözülmeye başlar.Ana enerji kanalları temizlenir.

Kundalini Reiki 2 aşamasında inisiasyonla kundalini enerjisi yavaşça ve emin bir şekilde uyandırılır.Tüm enerji kanalları kuvvetlendirilir.Kundalini Reiki 3 aşaması için vücut hazırlanır.Özel bir meditasyon tekniği öğretilir.Bu meditasyonla tüm enerji bedeni aydınlanır ve temizlenir.

Kundalini Reiki 3 master aşamasıdır.Kundalini 1 ve 2 inisiasyonları kuvvetlendirilir.Kundalini ateşi kuvvetlendirilir.Kundalini tüm vücutta yükselir.Bu aşamada kişiye inisiasyon yapma öğretilir.Etkin şifa teknikleri öğretilir.(DNA reiki-crystalline reiki-diamond reiki....vs.)

Kundalini Reiki güvenli bir sistemdir.Elle ve uzaktan şifa verme tekniklerini içerir.Yurt dışındaki Kundalini Reiki masterlar hiç reiki eğitimi almamış kişilere bile kundalini reiki eğitimi vermektedir ve alınan sonuçlar olumludur.Ancak ben en az Usui reiki 1 eğitimi almış kişilere kundalini reiki eğitimi verilmesini uygun buluyorum.Çünkü Usui reiki tüm reiki sistemlerinin temelidir.

Dr Robert Becker ve Dr John Zimmerman tarafından 1980 'lerde yapılan bağımsız araştırmalar, insanlar Reiki gibi terapiler uygularken ne olduğunu inceledi. Yalnızca, uygulayıcının ve alıcının beyin dalgası modellerinin alfa durumunda, derin gevşeme ve meditasyon karakteristiğinde senkronize olduğunu (eşleştiğini) keşfetmediler, aynı zamanda beyin dalgalarının Schumann Rezonansı olarak bilinen Dünya'nın manyetik alanı ile aynı zamanda (birlik içinde) titreştiğini/nabız gibi attığını buldular. Bu anlar esnasında, uygulayıcının ellerinin biyomanyetik alanı normalden en az 1000 kat daha büyüktür ve içsel beden akımının bir sonucu değildir. (Ondan kaynaklanmaz). Toni Bunnell (1997) uygulayıcı ve Dünya arasındaki enerji alanlarının bağlanmasının uygulayıcının 'sonsuz enerji kaynağı'ndan veya 'evrensel enerji alanı'ndan Schuman Rezonansı vasıtası ile enerji çekmesine izin verdiğini öne sürüyor. The Matter Myth (Madde Miti)'nde (1991), Prof Paul Davies ve Dr John Gribben her şeyin 'birbirine bağlı yaşayan bir web' içinde bağlı olduğu 'yaşayan evren' kuantum fiziği görüşünü tartışıyorlar. Bunların hepsi düzenli olarak Reiki alan veya kendine uygulayanların, 'birliğin' ve 'genişlemiş bilinçliliğin' öznel deneyimini destekler.

A.B.D.'de Zimmerman (1990) ve Japonya'da Seto (1992), enerji uygulayıcılarının çalışırken ellerinden yayılan geniş nabızlar vuran biomanyetik alanını daha ileri incelediler. Nabız atışlarının beyin dalgaları ile aynı frekanslarda olduğunu keşfettiler ve 0.3 ile 30 Hz arasında gidip geldiğini, çoğunlukla 7.8 Hz'e (alfa durumu) odaklandığını buldular.

Bağımsız tıbbi araştırmacılar frekansların bu aralığının bedende iyileşmeyi hızlandırdığını gösterdiler, ayrıca farklı dokular için özel frekansların uygun olduğunu gösterdiler. Örneğin, 2 Hz sinirin yenilenmesini, 7 Hz. Kemik gelişimini, 10 Hz. Bağların tamir edilmesini ve 15 Hz. kılcal damar oluşumunu teşvik ediyor. Bu prensiplere dayanan fizyoterapi ekipmanı yumuşak doku rejenerasyonuna yardımcı olmak için dizayn edilmiştir ve ultra ses teknolojisi genel olarak tıklaı damarları açmak ve böbrek taşlarını parçalamak için kullanılır. Ayrıca, iyileşmeyen bir kırığın etrafına elektrikli bir bobin yerleştirmenin kemiğin büyümesini ve tamir edilmesini hızlandırdığı yıllardır biliniyor.

Becker 'beyin dalgalarının' beyinde kapalı olmadığını, tüm sinirleri çevreleyen bağlayıcı dokuların kılıfları olan perinöral sistem vasıtası ile tüm bedende dolaştığını açıklıyor. Bir tedavi esnasında, bu dalgalar uygulayıcının beyninin talamusunda göreceli zayıf nabız atışları olarak başlar ve elleri de kapsayan bedenin peripheral (çevresel) sinirlerine akarken kümülatif güç toplar. Aynı etki tedaviyi alan kişide aksettirilir ve Becker bu sistemin diğerlerinden daha çok yaraların tamirini ve sistemin yeniden dengelenmesini ayarladığını ileri sürüyor. Bu, Reiki'nin (ve benzer terapilerin) özel özelliklerinden birini aydınlatıyor, hem uygulayıcı hem de alıcı tedavinin faydalarını alırlar bu onu çok etkili yapar.

 

 
  copyrightBYsabo  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
doktor-reiki.tr.gg