Doktor-Reiki
  Karuna Reiki
 
 
 
 

Kelime anlamı acıma ve merhamet göstermek anlamına gelir. Hindui, Budizm ve Zen felsefesinde yer alır.karuna iyilik ve sevgi tohumu enerjisidir diyebiliriz.kötülüğü def etmek ve yerine koruyucu sevgi potansiyelini yaratır.dünyanın en ihtiyaç duyduğu iyileştirme ve sevgi pozitif düşünce bilincini var eder.

İnsanları ayırt etmeden tek ve bölünmez bir bütün olarak kabul etmekteyiz.aslında yeni doğan bir bebeği düşünürsek bütün bireyler saf ve tertemizdirler.bu sevgi potaniyeli yaşam boyunca daima var olur.karuna bu içsel potansiyeli açığa çıkarır
Biz bireylerin her birine, onları sağlığa kavuşturacak yöntemlerle yardım etmeliyiz. İşte o zaman, bu yardımdan her bir birey faydalanır. Aynı şekilde kendi yaralarımızı iyileştirmek istediğimizde diğer bireylerin de yaralarını sarmak istiyoruz demektir. Bütün canlılar bir olduğu içindir ki Karuna Reiki sadece sevgi yoluyla yardım etmek anlamına gelmez, aynı anda mantıksal bir eylemi oluşturmaktadır. Budizm literatürlerinde Karuna' nın doğru bir etkiye sahip olması için bilgelik eşliğinde yapılması gerektiği yazılmıştır.
reiki enerjisinin görevi şifa ve iyileştirme akımını sağlamaktır.

Karuna

Karuna Reiki'nin Tarihçesi

 

Karuna Reiki sistemi William L. Rand tarafından geliştirilmiştir.william L. Rand Karuna Reiki' ye ait olan sembolleri meditasyon yaparken görmüştür. Diğer öğreticilerle ortak yaptığı çalışmada beraber sembollerin işlevini keşfetmişlerdir. Hangi sembol ne işe yarar, kullanılma hakkı nasıldır, başkalarına uyumlanış yöntemi ve gelişimi ile yeni bir sistem olan Karuna Reiki ortaya çıkmıştır. Karuna Reiki sisteminde kullanılan bu sembollerin bazıları daha önce başka sistemlerde de kullanılmıştır. Fakat Karuna Reiki sisteminde ki etki ve iyileştirme gücüne ait frekans enerjisi hiç birinde bu derece yüksek değildir.

 

Karuna Reiki enerjisi, Usui Reiki'den daha farklıdır. Pek çok öğrenci Karuna Reiki sembollerinin, Usui Reiki sembollerinden daha yüksek frekanslı gücüne gözlemci olmuştur. Karuna Reiki enerjisi çok daha belirgin hissedilirken aynı zamanda bireyin bedeninde de çalışmaktadır. Öğrenciler enerjinin çevrelerine basit biçimde yayılmadığını, çevrelerinde enerji oluştuğunu hissetmişlerdir. Karuna Reiki enerjisine uyumlanırken deneyimlerini bildirenler, onun rehberlerini, meleklerini, yüksek benliği, sağlık ve beraberinde aydınlanmayı hissedebilmişlerdir.

 

Karuna Reiki Aşamaları ve Sembolleri:

 

Toplam 13 sembol'den oluşan bir öğretidir.
Usui Reiki 2. seviye aşamasını tamamlamışlara Karuna Reiki 1. ve 2. seviye verilir.

 

Karuna Reiki 1: 6 adet sağlık sembolü öğretilir.
Karuna Reiki 2: 5 adet sağlık sembolü öğretilir.
Karuna Master: 2 adet ek sembol öğretilir.
Kişi bu sembollere uyumlanmak ( inisiyasyon aşamasından geçmek) suretiyle enerjiyi kullanma yetkisine sahip olmaktadır.

Karuna Reiki 1. Seviye Sembolleri:

 

1.Sembol : Zonar

 

Okunuşu Zoe-Nar' dır. Marcy Miller bu sembole kanallık yapmıştır. Meditasyon esnasında Sai-Baba tarafından anlamı verilmiştir. Zonar' ın anlamı sonsuzluk demektir. Bu sembol geçmiş yaşamlarda, karmik alanda çok iyi çalışmaktadır. Bir teoriye göre geçmiş yaşamımız ve şimdiki yaşamımız her ikisinin fikirleri ve travmalar hücre hafızasında taşınır. Bu sembol bu konuları ve karma ilişkilerimizi serbest bırakarak bize yardım eder. Geçmiş yaşam acılarından kurtarır. Çocuklukta kötüye kullanmalar,tacizler, bunlar ileriki yaşlarda tam anlamı ile temizlenemez. Kendimizi bu konuların farkındalığına açarız, çocukluk travmalarından kurtulunur, karmaları temizler, hücrelerimizdeki acıları çıkarır.
Boyutsal girişlerde kullanılır. Zonar bizi muazzam bir sevgi enerjisine bağlar. Bu sembolü sonsuz sevgi ve sağlık için kullanabiliriz. Usui reiki köprü (HonShaZeShoNen) kurulur ve zonar çizilir.
Meditasyonu çok güçlüdür, boyutsal farkındalığı arttırır, özellikle meditasyon esnasında kullanılmalıdır. Karuna Reiki de eterik beden üzerinde çalışmaktadır.

 

2.sembol : Halu

 

Okunuşu Hay-Lou' dur. Kathleen Marey 'in kanallığı sayesinde meditasyon esnasında Sai-Baba tarafından anlamı verilmiştir. Aşk, dürüstlük ve güzellik demektir. Bütün bunların uyumudur. En derin sağlık kanallarını temizler. Sembol Zonar'ın piramit ilavelisidir. Zonar'dan daha güçlüdür. Yüksek boyutlarda ve daha derin seviyelerde çalışır. Dengeyi düzenler, bilinç altındaki negatif kalıpları kırar yok eder. Bilinçaltı duyguları onarır, gerçekleri görmemizi engelleyen olayları kaldırır. Psikolojik, fiziksel, seksüel kötüye kullanımları yok eder, derin bir sağlık getirir, kanalımızı yüksek bilinçlere açar. Sembol havaya çizilir ve kalpteki şefkat merkezine bağlanır, etrafımızın bu sembolün enerjisi ile sarıldığını düşünmeliyiz, şefkat ellerimizde yükselir ve sevgi enerjisini yollarız. Bize zarar veren her olay ve kişilere göndermeliyizdir. HonShaZeShoNen (Usui Reiki Köprü), ChoKuRei Halu ve ChoKuRei kullanımdaki çizilim sıralamasıdır. SeiHeiKi sembolüne eş değerdedir. Bilinçaltının 10 tabakası vardır. Her türlü hastalıkta kullanılır. Bilinçaltı temizleme sıralaması ise: Dumo,ChoKuRei,Halu,SeiHeiKi,ChoKuRei şeklindedir.

 

3. sembol : Harth

 

Okunuşu Hart' tır. Kathleen Milner ve Marcy Miller'in kanallığı sayesinde meditasyon esnasında Sai-Baba tarafından anlamı verilmiştir. Aşk, doğruluk, güzellik, uyum, denge demektir. Bize sonsuz sevgi ve şefkat getirir. Karuna Reiki'nin ana sembolüdür. Karuna enerjisini geliştirmeye yardımcıdır. Kalp hastalığı ve sevgi isteğinde sembol kalp chakra üzerine çizilir. Sağlıklı ilişkiler kurulmasına yardım eder, aşk hayatını düzenler, yapmak istediklerimizi yaptırır, hayattan zevk almamızı sağlar. İyi kullanılırsa her şey artar. Göğüs üzerine çizilmelidir. Kendi kalbine çiz, karşındakine HonShaZeShoNen (Usui Reiki Köprü) kur. Kalbine Harth çiz. Enerjinin köprüden gidip geldiğini düşün. Daima kalp chakra üzerine çizimi unutma.

 

4.sembol : Rama

 

Okunuşu Ra-Ma' dır. Kellie-ray Marine'nin kanallığı sayesinde meditasyon esnasında Sai-Baba tarafından anlamı verilmiştir. Çok özel bir semboldür. Bu sembolle altı yönde topraklama yapılır. Bizi dünya enerjilerine bağlar. Alt Chakra' ları dengeler, uyum içinde çalışmasını sağlar. Üst Chakra' larla birleşmeyi sağlar. Alt Chakra enerjilerini temizler. Hayatta kalmayı istememe, sevgi isteğinin bitmesi, güç kaybında işlev yapmaktadır. Kristal temizlemede kullanılmaktadır, ortamın negatif enerjisini temizler. Duvarlara çizilerek çalışılır. Materyal arzularımızı yerine getirir, zenginlik verir. Rama bir güç sembolüdür. Ayak Chakralarımızı dengeler, bizi dünyaya bağlar, enerji dengeli bir biçimde gelir, Hiperaktif bir çocuğa rahatlıkla verilmelidir. Bu sembolleri Kök Chakra üzerine çizmek gereklidir. Usui Dai Ko Myu,ChoKuRei,Rama,ChoKuRei sıralamasıyla çizilmelidir. Depresyonda önce Rama ile negatif enerji toprağa verilmelidir. Zenginlik için ise oda,iş yeri, cüzdan üzerine çizilmelidir. Kırmızı ışıkla çizdiğini düşünmelisin. Hedef ve iş senaryolarında, HonShaZeShoNen, ChoKuRei, Rama, ChoKuRei çizilir. Cüzdana bolluk için ChoKuRei,Rama,ChoKuRei çizilir. Kristallere Dumo, ChoKuRei, Rama, ChoKuRei çizilir.Gece yatağın üzerine huzurlu bir uyku için ChoKuRei, Rama, ChoKuRei çizilir.

 

5.sembol : Gnosa

 

Okunuşu Know-Sa' dır. Maria Abraham'ın kanallığı sayesinde meditasyon esnasında Sai-Baba tarafından anlamı verilmiştir. Maria ve Kathleen' ın ortak çalışması ile geliştirilmiştir. Çok özel bir semboldür. Gezegensel sağlık ve aydınlanma, mistik ve spritüel bilgi kazanılır. Tanrıdan gelen kehanet hissedilerek bilinç yükselmesi arttırılabilir. Tanrıyı her şeyde görebilirsiniz, kişi çok yakın bir şekilde Tanrı ile bağlantı kurabilir. Gnosa yüksek benliğinizle çok güçlü bir şekilde bağlantı kurar, boyut katlarının farkındalığını geliştirir, bilinç yükselmesi yapar. Kimsenin etkisi altına girmezsiniz. Çok güçlü bir korunma sembolüdür. Bu sembol Harth gibi Karuna ana sembolüdür. Önüne çizilir. Meditasyon da korunmak için önce bedenine gnosa, kök Chakra' na Rama, en son tepe Chakra' na Om çizmelisin. Yüksek benliğine HonShaZeShoNen kur sonra Gnosa yollamalısın.

 

6.sembol : Kriya

 

Okunuşu Kree-Yah' tır. Kathleen Milner'in kanallığı sayesinde meditasyon esnasında Sai-Baba tarafından anlamı verilmiştir. Anlamı harekettir. Çift ChoKuRei' dir. İki elle aynı anda çizilir. Sol el saat yönünde çizerken, sağ el saat yönünün aksi yönünde aynı anda çizer üç kere adını söylersin. Mükemmel bir denge sağlar, farkındalığı yükseltir, fiziksel rahatsızlıklarda insan sağlığı için yapılır. Sizin içinizdeki yaratıcı enerjiyi açığa çıkarır. Vücut üzerine çizin, ellerinizi birbirine vurarak süpürün, sonra ellerinizi dizlerinizin üzerine koyarak benim mükemmel bir dengem var ve merkezimdeyim demelisiniz. Başka olumlu onaylamalarda yapılabilir. Negatifi temizler.

 

Om

 

Okunuşu (Om) Aa uu mm' dur. Bu sembol Spritüel bir semboldür. Spritüel uygulama üzerine kuruludur. Tepe Chakra üzerine çizilmek suretiyle kullanılır. Bütünlüğe bağlanıştır. Evrenin bütün birimlerinin hareketlerini görebilirsin. Aura' yı temizler, dengeler, mühürler. Tepe Chakra algılarını açar. Aa uu mm monoton bir melodi ile söylenirken bu sembolü altın bir halkanın içinde hayal edebilirsin. Sağlık için veya fiziksel saldırılarda kullanabilirsin. Farkındalığı arttırır, havada ruhsal bir değişim gerçekleşir. Meditasyon' da dünya ile bağlantını yitirmemek için Rama Kök Chakra' ya çizilir, sonra Om Tepe Chakra' ya çizilir. Eflatun ışıkla çizersen dengede kalmanı sağlayacaktır.

 

Karuna Reiki Sembolleri'nin Sağlık ve Tedavi Alanında Kullanılması:

 

Karuna Reiki sembollerini Usui Reiki gibi kullanabilirsiz. Önce duygusal sembolü çizmek suretiyle işe başlanılır ve hafifçe vurarak ismini söylemeliyiz.

 

Sağlık için enerji verirken sembolleri avuçlarınıza veya sağlık vereceğiniz kişilerin üzerlerine çizebilirsiniz. Karuna Reiki de Usui Reiki de bulunan özel el pozisyonları mevcut değildir. Sağlık alanında sezgisel yaklaşımlarda bulunabiliriz. Tekniği enerji bedeni taramak suretiyle gerçekleşmektedir. Tarama yöntemine ilave olarak sezgisel rehberliğinize güvenerek ellerinizi hangi bölgeye koyacağınızı bulmak suretiyle çalışabilirsiniz. Ayrıca diğer kullanım biçiminizde ilk dört Usui Reiki baş pozisyonu ele alınarak kullanılmaktadır. Sonra gene aura tarama yöntemi ile devam edebilirsiniz. Ayrıca geleneksel Reiki pozisyonlarını da kullanabilirsiniz.

 

Ayrıca mekanlara, yiyecek ve içeceklere de atabilirsiniz. Karuna Reiki altın renkli bir enerjidir. Değişik metodlarla yaratıcı bir biçimde kullanım özgürlüğüne sahipsinizdir.

 

İlk önce Zonar ile başlanmalıdır. Zonar, derin bir sağlık sembolüdür ki sonsuzluğa bağlanmıştır. Arındırır ve sorunları ortadan kaldırmakla yükümlüdür. Halu, SeiHeiKi sembolünün işlevine benzer, duygusal güçlükleri ve negatif kalıpları kırmakla yükümlüdür. Hart, bu sistemin ana sembolüdür. Biz sevgi ve şefkat gösterdiğimizde bu enerji akar, sağlık ve duygusal enerji dengesi verir. Rama, bizi dünyanın kaynağına bağlamakla yükümlüdür. Hem topraklar, hem temizler. Sonra Gnosa, spritüel güç ve Tanrısal performansımız içindir.

 

Kriya, ChoKuRei sembolünün işlevine benzer, korunma kalkanı ve mühürleme işlevine sahiptir. Lava, ateş,hava,su,toprak olmak üzere dört element üzerine güç kazandırıcıdır. Shanti, geçmişimizi serbest bırakmamıza yardımla yükümlüdür. Şimdiki an üzerine odaklanmamızı sağlar. Geleceğimizin kontrolümüz altında yaratılmasına yardımcı olur. Dumo, negatif enerjiyi vücuttan ve mekandan atmaya yardımcı olur. Usui Dai Ko Myu, ruhsal arınma, beden temizliği ve şifa gücünün tamamlayıcısıdır. Tibetan Fire Serpent,
Enerjiyi uyandırmakla yükümlüdür. Om, final olarak kullanılır. Tüm yaşama sahip olmak için temizleyici, arındırıcı ve aura temizleyicidir. Raku, auraları ayırmakla yükümlüdür.

 

Sadece Karuna enerjisine odaklanılır ve akışı hissedilir, bu yüksek bir seviyede yapılan çalışmadır. Biz sadece oluruz ve enerjiyi takip ederiz, sonsuzlukta rehberlerimizle beraber akarız. Hayalimizde parmaklarımızı birleştirir ve sembolleri çizeriz ve onları altın renkli Karuna Reiki enerjisi olarak düşünürüz, üç kere ismini söyleriz ve sezgilerimizle açılmak suretiyle bir ses duyabiliriz, tavsiyeler alabiliriz. Sembolün ismini üçüncü göze odaklanarak mantra gibi zihinden söylemeliyiz.O yankı yapmak suretiyle evrene gider ve bize sezgi olarak geri dönecektir. Kişiyi tedavi ederken de bu şekilde mantra olarak sembolü söyleyebiliriz.

 

Karuna Reiki 1. seviye sembolleri: Zonar,Halu,Hart,Rama,Gnosa ve Kriya'dır.
Karuna Reiki 2. seviye sembolleri: Lava,Shanti,Dumo,Usui Dai Ko Myu, Tibetan Fire Serpent'dir.
(Om)

 

Karuna Master 2 adet ek sembolü:, Raku, Tibet Dai Ko Myu'dur.
(Om)

 

Karuna Reiki 2. Seviye Sembolleri:

 

7.sembol : Lava

 

Okunuşu ee-ah-vah' tır. Catherine Mills'in kanallığı sayesinde meditasyon esnasında Sai-Baba tarafından anlamı verilmiştir. Dört elementin etkisini ifade eder. İlk önce Toprak gelir, İkinci olarak Su gelir, Üçüncü olarak Hava gelir ve Son olarak Ateş gelir; sıralamasından oluşmuştur. Lava, bizim düşünce ve inanç şartlarımızın gösterdiği ilizyonların açılmasını sağlar. Kullanımında ise şeyleri olduğu gibi görebiliriz. İnanç ve düşüncelerimizin bize söylediği gibi değil. Aklın birlikteliği sayesinde bizler bir diğer hareketimizde geçmişten gelen şartlardan özgürleştiricidir. . Lava realitenin yüksek farkındalıklarına yükseltir. Sizin kendi planınızda hareket etmenize yardımcıdır. Gezegensel Şifa (Gnosa) sembolü ile birlikte kullanılır. Yeryüzünü şifalandırmada, mekan temizliğinde ve arındırılmasında, kişi vs. kullanılmaktadır.

 

8.sembol : Shanti

 

Okunuşu shawn-tee' dir. Pat Courtney' in kanallığı sayesinde meditasyon esnasında Sai-Baba tarafından anlamı verilmiştir. Anlamı barış, dostluk demektir. Bu sembolle en iyi sonuçlar için çalışabilirsin. Geçmişe sağlık verilebilir, şu anki yaşamımızın geçmiş ve gelecekle uyum içinde olmasına yardım eder. Biz sıklıkla geçmişte bize zarar vermiş olayları hatırlarız ve bunlar bazen bizim karşımıza karabasanlar halinde rüyalar çıkar. Bu kabusları uzaklaştırır, Geçmişte üzüldüğümüz olaylara Shanti ile dostluk ve barış yollayınca kendimizi geçmişin etkilerinden kurtarırız. Aura' yı rahatlatır, geçmiş ve gelecek uyumla birleşir. Başın üzerinde veya önüne çizilir. Elleri birbirine vurarak temizle, ellerini dizlerinin üzerine koyup pozitif onaylamalar yapınız. HonShaZeShoNen kur sonra Usui Dai Ko Myu çiz, sonra Shanti, ChoKuRei çizerek kullanılır. Gece yatarken kendimize çizeriz. Kabus ve karabasanları engeller.

9.sembol : Dumo

 

Okunuşu do-moe' dir. Tibet Master sembolü yada Tibet dai ko myu olarak da bilinmektedir. Anlamı Kundalini' yi harekete geçirmektir. Dumo yada Dumo ateşi olarak bilinmektedir. Amacı Kundalini ateşini yakmaktır. Bütün vücudun enerji vibrasyonunu harekete geçirecek güce sahiptir. Vücuttaki Chakra bölgeleri üzerinde dönüşümünü sağlamak suretiyle dengeleme sağlanır. Ortamlara atılmak suretiyle negatif enerjiyi pozitife çevirme gücüne sahiptir. Mekan arındırma ve temizlemede, kişilerin arınması işleminde kullanılmaktadır. Kristaller üzerine atılırsa otomatik temizleme işlemini gerçekleştiricidir. Spritüel arınmanın yoğun yaşanması için bedene çizilmelidir. Şifa çalışmalarında altın renkli çizimle tepe chakra üzerine; Tanrının yüce ışığı tepemden gel ve beni aydınlat olumlaması ile çalışma uygulanmalıdır. Spritüel kullanımda harekete geçirici kuvvettir.

 

10.sembol : Usui Dai Ko Myu

 

Okunuşu Usui Day Kom Yu ' dur. Usui Reiki sisteminde şifasal çalışmalarda kullanılır. Yüce Tanrım bedenimi aydınlat olumlamasıdır. Zen ve Budist çalışmalarda zamanında kullanılmıştır. Spritüel kanalla ruhsal bedeni yükselticidir. Ruhsal temizlenme ve arınmada oldukça yüksek etkileşim gösterir. Arınma ve temizlenmede beden üzerinde Usui Reiki sistemi ile birlikte kullanım pozisyonları ile çalışılabilir. Kombine bir etkileşim sağlayıcıdır. Yüksek frekanslı yaşamsal şifada kullanılabilir.

 

11.sembol : Tibetan Fire Serpent

 

Okunuşu (Tibetan Fire Serpint) Tibet Ateş Yılanını' dır. Usui Reiki sisteminin sembolüdür. Bastırılmış Tibet Ateş Yılanını, uyuyan yılan kıvrımını hareketlendirmek için temel kök chakra üzerinde döndürmek gerekmektedir. Ateş yılanını kullanım sırasında uyum,ahenk ve ufukların sınırı üstünde bulunan tepe üstü taç bölgesinde yılanı aşağı bükmek ve spiral bilgin olan temel kuralı döndürmek ; vücutta öğütülmüş sevgi enerjisini dipten kuyruğu ayıklamak.Son olarak döndürmek biçimde spiral ters çevrilerek olur. Bilgin olan başlangıç, temel kuralı döndürmek, yılanı yukarı döndürmek ve sonuçta ufuk sınır ötesi taç chakra üstüne taşımak; enerjiyi uyandırmak için yapılmalıdır. Bu işleme izin vermek, negatiften kurtulmak, enerjilerden sızmak dışında taç chakra yılan gibi kıvrımla bağlanmalı, birleşmelidir ve chakraların tümünün dengelenmesi, orta merkezi değişimin açılışına izin vermekle beraber, Kundalini ateşinin akmasını, geçmesini sağlayacaktır , Dumo ile kullanılmalıdır. Kullanımı meditasyon esnasında, şifacılıkta ve denge sağlamada yoğunluktadır.

 

Om

 

Okunuşu (Om) Aa uu mm' dur. Bu sembol Spritüel bir semboldür. Spritüel uygulama üzerine kuruludur. Tepe Chakra üzerine çizilmek suretiyle kullanılır. Bütünlüğe bağlanıştır. Evrenin bütün birimlerinin hareketlerini görebilirsin. Aura' yı temizler, dengeler, mühürler. Tepe Chakra algılarını açar. Aa uu mm monoton bir melodi ile söylenirken bu sembolü altın bir halkanın içinde hayal edebilirsin. Sağlık için veya fiziksel saldırılarda kullanabilirsin. Farkındalığı arttırır, havada ruhsal bir değişim gerçekleşir. Meditasyon' da dünya ile bağlantını yitirmemek için Rama Kök Chakra' ya çizilir, sonra Om Tepe Chakra' ya çizilir. Eflatun ışıkla çizersen dengede kalmanı sağlayacaktır.

 

 

 
  copyrightBYsabo  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
doktor-reiki.tr.gg